意甲外围下注

Nyheter

意甲外围下注få innsikt i forskningsresultater og innovasjoner gjennom våre nyhetsartikler.

COLOURBOX20519051
18. feb. 2020

Redusert arbeidsmengde kan holde seniorer lenger i jobb

意甲外围下注forskere finner nedgang i sykefravær hos seniorarbeidstakere som får redusert arbeidsmengde fra 55-årsalder. men de finner det kun hos menn, og kun hos dem som hadde dårlig helse fra før.

Dag arne sveinung hoved web
18. feb. 2020

Forskere undersøker hva terrorfrykt gjør med deg – og med samfunnet

COLOURBOX9458837
10. feb. 2020

Skilsmissebarn med delt bosted har minst helseplager

Slide1
10. feb. 2020

Vi jakter på sydpolisens vippepunkt

IMG 5346
07. feb. 2020

Avanserte metoder for reservoarforståelse har gitt økt utvinning

Kuer storfe biogass fosfor illustrasjonsfoto
07. feb. 2020

Ny gjødselhåndtering i kombinasjon med biogassproduksjon kan løse flere av landbrukets utfordringer

COLOURBOX532811
30. jan. 2020

Viktige kommunale tjenester sliter med kapasitet og kompetanse

Kristian Fossum Energi
30. jan. 2020

Er rollemodell for Energilandet

COLOURBOX19665935
27. jan. 2020

Språk hindrer mange innvandrere fra å delta i frivilligheten

Illustrasjonsfoto unge sv
22. jan. 2020

9 av 10 unge som ble rekruttert til angsthjelp på skolen, oppfylte diagnosekriterier